Ouderraad

Kinderen leren gemakkelijk door te zien, ervaren en te doen. Het is dan ook belangrijk dat hiervoor ondersteunende activiteiten georganiseerd worden
Midwinter, een projectdag, het kabouterpad of het schoolreisje, allemaal leerzame en leuke activiteiten om samen te doen met de school of de klas. Vooral de projectweken zijn om naar uit te kijken voor zowel kinderen als volwassenen.

De volgende projecten worden jaarlijks georganiseerd door de ouderraad:
 
Sinterklaas
Midwinterfeest
Carnaval
Sportdag
Schoolreis
Schoolfeest
 
Even een korte uitleg over de ouderraad:
 
Wij hebben met de totale ouderraad  vijf bijeenkomsten per  schooljaar, verder heeft ieder de keus om zich in te schrijven voor een of meerdere projectdagen. Elke projectdag wordt samen met een à twee teamleden en een à  twee andere OR-leden georganiseerd, de zogenaamde subgroepjes.
Ruim van tevoren komt zo subgroepje samen om te kijken wat te gaan doen op die speciale dag. Welke ideeën  zijn de moeite waard om nogmaals  te organiseren, zijn er nog nieuwe ideeën? Er worden afspraken gemaakt, wie regelt wat? Hebben we nog andere ouders nodig, welke informatie moeten we wanneer delen, etc.
Leuk om te doen, zeker als de kinderen en de leerkrachten enthousiast zijn.


We willen graag dat ouders ook betrokken zijn bij de invulling en uitvoering van activiteiten. Een grote ouderparticipatie is dan ook heel fijn. Sommige ouders zijn heel creatief in het bedenken van activiteiten, andere ouders  juist in de uitvoering daarvan. 
Heb je ideeën voor een nieuwe activiteit of vernieuwende ideeën voor een bestaande activiteit, laat het ons zeker weten! Hebben we ouders nodig bij het organiseren van een activiteit dan maken we dit kenbaar via het ouderportaal; opgeven kan dan via het ouderportaal of via lijsten in de klas.  
 
De huidige ouderraad bestaat uit:

  • Noortje Lempens
  • Ellen Vervuurt
  • Amanda Sniekers
  • Simone Nelissen Henkens
  • Michelle Hendrix
  • Bjorn Barents
  • Linda Princen

Juf Marian coördineert vanuit het team