Algemeen

Jenaplanschool De Duizendpoot is een kleinschalige openbare basisschool in Stramproy (gemeente Weert), een dorpje van ongeveer 5000 inwoners in Midden Limburg. Vanaf 19 september 2011 zijn we gehuisvest in de Brede school Oprooj. Hierin bevindt zich ook de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van de Stichting Human Kind. Ons adres is Parklaan 24 6039 BD.

Onze kinderen komen uit Stramproy en uit omliggende dorpen en gemeenten. Zo zijn er kinderen uit Tungelroy, Haler en Molenbeersel (België) die onze school bezoeken. De school is ook vanuit de gemeente Weert goed bereikbaar.

Jenaplanschool De Duizendpoot telt rond de 150 kinderen. Wij werken dit schooljaar met zeven heterogene stamgroepen: twee groepen 1-2, drie groepen 3-4-5 en twee groepen 6-7-8.

We werken bewust met heterogene groepen (stamgroepen) met een continurooster in een leefwerkgemeenschap. Kinderen van verschillende leeftijden spelen en werken met elkaar, zodat ze veel met- en van elkaar leren. We werken vanuit de principes van het Jenaplanonderwijs. 

Op initiatief van ouders werd in 1987 openbare basisschool De Duizendpoot opgericht. Een school waar kinderen ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging welkom zijn.  Een grote betrokkenheid van zowel ouders als stamgroepsleiders is een kenmerk van De Duizendpoot. Dit uit zich ondermeer         in actieve ouderwerkgroepen. Regelmatig zijn er dan ook verschillende ouders actief op school o.a. bij het verzorgen van gastlessen passend binnen het thema.  We maken gebruik van ieders kwaliteiten.