Eindtoets

De kinderen maken in groep 8 allemaal de Eindtoets. De eindtoets geeft veel mogelijkheden voor vergelijkende schoolevaluatie en daardoor verbetering van het onderwijs. Momenteel gebruiken we Route 8.

Naast Route 8 hebben de kinderen de mogelijkheid tot het maken van de NIO, de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Dit is een toets die de schoolvorderingen en het welbevinden op meerdere gebieden meet. Praktisch alle kinderen maken de NIO. Hieraan zijn geen kosten voor ouders verbonden. Hier staat meer informatie hierover

De Duizendpoot baseert het schooladvies voor het vervolgonderwijs  op toetsgegevens en observatiegegevens van het huidige en van voorgaande schooljaren. Het schooladvies ligt in feite al vóór Route 8.