De vakanties voor 2018-2019:
                                                
Herfstvakantie:                15 oktober 2018 tot en met 21 oktober 2018
Kerstvakantie:                  24 december 2018 tot en met 04 januari 2019
 Voorjaarsvakantie:         04 maart 2019 tot en met 08 maart 2019
Meivakantie:                     22 april 2019 tot en met 03 mei 2019
Hemelvaart:                      30 mei 2019 en 31 mei 2019
Pinksteren:                        10 juni 2019
 Zomervakantie:               08 juli 2019 16 augustus 2019
 
 Kinderen uit de onderbouw (1-2) zijn een aantal vrijdagen en maandagen vrij:
 
Vrijdag 5 april                                  Maandag 8 april
Maandag 3 juni 2019                    Vrijdag 14  juni 2019
 
Kinderen uit de middenbouw groep 3 en 4 zijn ook een aantal maandagen en vrijdagen vrij:
 
Maandag 25 maart 2019              Vrijdag 14 juni 2019