De vakanties voor 2018-2019:
                                                
Herfstvakantie:                15 oktober 2018 tot en met 21 oktober 2018
Kerstvakantie:                  24 december 2018 tot en met 04 januari 2019
 Voorjaarsvakantie:         04 maart 2019 tot en met 08 maart 2019
Meivakantie:                     22 april 2019 tot en met 03 mei 2019
Hemelvaart:                      30 mei 2019 en 31 mei 2019
Pinksteren:                        10 juni 2019
 Zomervakantie:               08 juli 2019 16 augustus 2019
 
Extra dagen vrij:
Kermis:                                17 september 2017
Sinterklaas:                        06 december 2018.
Studiedagen:
• 25 september 's middags. Kinderen zijn 11.45u vrij.
• 14 januari. Hele dag.
• 14 maart 's middags. Kinderen zijn 11.45u vrij.
 
 Kinderen uit de onderbouw (1-2) zijn een aantal vrijdagen en maandagen vrij:
 
Vrijdag 28 september                   Maandag 1 oktober
Vrijdag 9 november                       Maandag 12 november
Vrijdag 14 december                     Maandag 17 december
Vrijdag 25 januari                           Maandag 28 januari
Vrijdag 22 maart                            Maandag 25 maart
Vrijdag 5 april                                  Maandag 8 april
Maandag 3 juni                               Vrijdag 14  juni 
 
Kinderen uit de middenbouw groep 3 en 4 zijn ook een aantal maandagen en vrijdagen vrij:
 
Vrijdag 9 november                       Maandag 17 december
Maandag 25 maart                       Vrijdag 14 juni