Overblijven in de pauze

Alle kinderen blijven op de De Duizendpoot tussen de middag op school. Met de stamgroepsleider nuttigen de kinderen samen hun boterham en hun drinken. Ze nemen dit mee van thuis. Er zijn voor de ouders geen kosten aan verbonden.

De onderbouwgroepen eten vanaf 11.30 uur  tot 12.00 uur en gaan daarna een half uurtje buiten spelen tot 12.30 uur. De midden- en bovenbouwgroepen eten tussen 11.45 - 12.00 uur en spelen daarna ook een half uurtje buiten. De stamgroepsleiders hebben dan ook een half uurtje pauze.

Op De Duizendpoot vinden we het belangrijk dat kinderen niet alleen samen werken en leren in de klas, maar ook daarbuiten. We hebben de pauze tijden van alle groepen op elkaar afgestemd. Zo kunnen de kinderen van alle leeftijden met elkaar omgaan en met elkaar spelen.

Bij het overblijven tussen de middag, tussen 12.00 - 12.30 uur, lopen er surveillanceouders op de speelplaats(en). Er is altijd ruimte voor meer ouders die hieraan een steentje willen bijdragen.

De surveillanceouders zijn het aanspreekpunt voor de kinderen tijdens het buitenspelen. Soms is er een ruzietje, soms is er kind gevallen, iemand krijgt de jas niet dicht, iemand is de drinkbeker kwijt, etc.
Vanuit het team is er altijd één aanspreekpunt voor zaken die de surveillance ouder niet op kan lossen. Ook voor een afmelding wanneer iemand niet kan komen surveilleren kunt u bij deze persoon terecht.
De schoolleider is het aanspreekpunt vanuit het team. Natuurlijk kunt u de stamgroepsleider ook benaderen mocht dat wenselijk zijn.

Veel surveillance ouders kiezen voor één vaste dag per week of per twee weken, waarin ze buiten lopen. Natuurlijk kunt u ook vaker komen meehelpen. Mocht u willen meehelpen met surveilleren, dan kunt u dat doorgeven bij de aanmelding van uw kind of als uw kind op school zit, bij juf  Jeannette.