Bewegend leren

 

Bewegen is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Bewegen zorgt voor een sterk zenuwstelsel, het fundament voor een sterke motorische ontwikkeling en bewegen heeft impact op de ontwikkeling van ons brein. 

Vanaf 1 augustus 2023 zijn scholen uit het basisonderwijs wettelijk verplicht om wekelijks minimaal 2 uur bewegingsonderwijs aan te bieden. Net als taal en rekenen verdient ‘sport en beweging’ een vaste en prominente plek in het onderwijsprogramma. 

Het doel van bewegingsonderwijs is om kinderen beter te leren bewegen, het gaat hierbij om de kwaliteit van bewegen en het realiseren van de kerndoelen voor bewegingsonderwijs. We spreken dan over het ontwikkelen van motorische vaardigheden. 

Naast het bewegingsonderwijs willen we kinderen een dynamische schooldag bieden; er wordt meer bewogen gedurende de dag en tijdens werkmomenten. Dit maakt De Duizendpoot onderdeel van het “Beweegrijk”. Een regio waar elke dag bewegen de norm is. Samen met Punt Welzijn vertalen we deze ambitie naar de praktijk. 

Bij bewegend leren gaat het over bewegen om te leren. Bij meer bewegen onder schooltijd is het doel ruimer. De insteek is gericht op bredere positieve effecten van bewegen. Bij bewegend leren gaan lichamelijke activiteiten en leertaken van bijv taal of rekenen samen. Het bewegen wordt ingezet als middel om leerdoelen op een creatieve, bewegende manier te oefenen en te behalen. Al bewegend kun je de lesstof beter opnemen of is de beweging ondersteunend aan het leren. 

Bewegen gedurende de dag middels energizers. Deze zet je in voordat je gaat leren of als pauze in het leren. Het doel is dat de kinderen hun energie even kwijt kunnen en zich daarna weer beter kunnen concentreren op het leren. 

We willen kinderen uitdagen om te bewegen! Hoe breder het draagvlak en het enthousiasme, hoe groter het succes.