OR


Ouderraad
Ouders vormen een belangrijke groep in onze Jenaplanschool. We zien de ouders als eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders vertrouwen hun kinderen aan de school toe en verwachten daar een professionele inbreng. Een Jenaplanschool kan, als pedagogische school, nooit zonder de ouders werken. Steeds moet gezocht worden naar de juiste relatie met ouders. De relatie kan zeer verscheiden zijn en loopt van 'elkaar informeren', naar 'elkaar helpen' naar 'medezeggenschap' en soms naar 'zeggenschap'. Wij willen opleiden voor de toekomst. Ouders van kinderen op onze school zijn actief in de actuele wereld van werk en inkomen. Zij kunnen hun kennis, ervaring, talenten aanbieden aan school en kinderen helpen de wereld van nu te ontdekken. Samen met ons kunnen ouders hun kinderen voorbereiden op een gelukkig leven. Dat is onze gezamenlijke opdracht. 


 Ouders van de ouderraad aan het woord:

Wij hebben met de totale ouderraad vijf bijeenkomsten per bijeenkomst, verder heeft ieder de keuze om zich te schrijven voor een of meerdere projectdagen. Elke projectdag wordt samen met een à twee teamleden en een à twee andere OR-leden georganiseerd, de zogenaamde subgroepjes.
Ruim van tevoren komt zo een subgroepje samen om te kijken wat te gaan doen op die speciale dag. Welke ideeën zijn de moeite waard om herhaaldelijk te organiseren, zijn er nog nieuwe ideeën? Er worden afspraken gemaakt, wie regelt wat? Hebben we nog geen andere ouders nodig, welke informatie moeten we wanneer delen, etc.
Leuk om te doen, zeker als de kinderen en de stamgroepleiders enthousiast zijn.

We willen graag dat ouders ook betrokken zijn bij de uitgebreide en uitvoering van activiteiten. Een grote ouderparticipatie is dan ook heel fijn. Sommige ouders zijn heel creatief in het bedenken van activiteiten, andere ouders juist in de uitvoering hiervan. 
Heb je ideeën voor een nieuwe activiteit of vernieuwende ideeën voor een bestaande activiteit, laat het ons zeker weten! Hebben we ouders nodig bij het organiseren van een activiteit dan maken we dit via het ouderportaal; opgeven kan dan via het ouderportaal of via lijsten in de klas.  
 
De huidige ouderraad bestaat uit:
Noortje Lempens
Ellen Vervuurt
Amanda Sniekers
Simone Nelissen Henkens
Michelle Karmidi-Hendrix
Bjorn Barents
Nicole Moonen
Juf Marian coördineert vanuit het team

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Ze denken mee en helpen bij het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen. Zowel bij de invulling als bij de uitvoering van deze activiteiten. Ook voor het komend jaar gaan ze samen met het team weer aan de slag met vernieuwende ideeën. Om dit te kunnen financieren wordt er een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Hiervan wordt u middels de info/ouderportaal op de hoogte gebracht. U kunt hiervoor een automatische incasso ondertekenen. Bij automatische incasso machtigt u de Oudervereniging OJBS De Duizendpoot om eenmaal per jaar de ouderbijdrage voor uw kind te innen. Per kind vult u 1 machtiging in. Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 27,50. Daarvan bekostigen we de diverse projectdagen. Alle kinderen doen mee met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Er zijn geen overige schoolkosten. 

De volgende projecten worden jaarlijks georganiseerd door de ouderraad:
 
Sinterklaas
Midwinterfeest
Carnaval
Sportdag
Schoolreis
Schoolfeest