Jenaplanessenties

Naast het verkrijgen van een goede kennisbasis leren de kinderen op de Duizendpoot meer. 
De jenaplanessenties zijn de extra vaardigheden en gedragslijnen waaraan kinderen gedurende hun schoolloopbaan op onze jenaplanschool werken. 
Zij leveren een bijdrage aan het bevorderen van de ondernemende houding bij kinderen. 
We willen kinderen voorbereiden op de toekomst, willen kinderen vooral datgene leren wat ze nodig hebben om een mooi mens te worden. En datgene dat helpt om met anderen een prachtige samenleving te vormen; kortom een school waar je leert samenleven  

De jenaplanessenties sluiten ook mooi aan bij doelstellingen van het burgerschapsonderwijs  

Basisvaardigheden burgerschap zijn sociale en maatschappelijke vaardigheden die kinderen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat om het verwerven van kennis en vaardigheden en het toepassen van die kennis en vaardigheden in het leven van alledag. 

Sinds 2021 is er een nieuwe wet van kracht. Volgens deze wet moeten scholen actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Het is onze taak om kinderen te leren over de basiswaarden van de Nederlandse rechtsstaat en democratie, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. 

Burgerschap veronderstelt kennis over bijvoorbeeld het functioneren van de Nederlandse democratie en de daarbij behorende waarden. Naast het bijbrengen van deze kennis is het ook belangrijk dat scholen, vanuit hun eigen levensbeschouwelijke en/of pedagogische visie, kinderen helpen bij het ontwikkelen van een passende houding. Door onze manier van werken vanuit deze jenaplanessenties beantwoorden we aan deze opdracht.