Ritmisch weekplan

De vijf jenaplan pijlers (gesprek, spel, werk, viering en stilte) vormen een leidraad voor de dag en wisselen elkaar af. Zo ontstaat een herkenbare regelmaat en structuur, waarin de kinderen zich thuis voelen. 
Deze ritmische afwisseling geeft duidelijkheid en rust en zorgt voor evenwicht tussen de geestelijke en lichamelijke activiteiten, Deze activiteiten, waarbij voor zowel het hoofd, hart als de handen ruimte is, komen samen in het ritmisch weekplan.