Bovenbouw

We werken met twee bovenbouwgroepen: Machtige Mieren en de Coole Kikkers.

KInderen van groep 6,7 en 8 vormen samen een heterogene stamgroep met kinderen van verschillende leeftijden, culturen en onderwijsniveaus bij elkaar.
In de stamgroep wordt samen gewerkt en geleerd van elkaar. 
Er is een ritmisch weekplan waarin, samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren elkaar afwisselen.
Kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren en voor hun rol in de groep en de school.
We maken gebruik van  leer- en ontwikkelingsdoelen en taken, waarin kinderen ruimte krijgen om te kiezen.
Er is ruimte voor brede ontwikkeling van verschillende unieke kwaliteiten en talenten van kinderen.