Onderbouw

Met veel enthousiasme willen we jullie laten meegenieten van onze werkwijze in de onderbouw; het kindgericht werken. 

We gunnen kinderen dat ze zich mogen ontwikkelen op een wijze die bij hen past; spelend, ontdekkend, onderzoekend in welbevinden en betrokkenheid en vanuit autonomie. 

Verwondering staat dan ook centraal bij ons. Vanuit deze verwondering nemen we de kinderen mee en samen bouwen we aan het thema.  Door hun inbreng ontstaat volop betrokkenheid en gemotiveerdheid.  

Tijdens het spel, de belangrijkste manier van leren bij het jonge kind spelen wij in op de ontwikkeling van het kind; we nodigen het kind uit, we sluiten aan bij dat wat een kind nodig heeft en we bieden uitdaging. Spelen en leren staat onlosmakelijk met elkaar in verbinding.  

De grote taak van kinderen is het bouwen aan een eigen identiteit. Kinderen leren zichzelf kennen in de ontmoeting met anderen. Kinderen dragen al veel mogelijkheden in zich echter door een goed aanbod in een rijke leeromgeving, verrijken wij de mogelijkheden om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen.  
Dit maakt dat we in een heterogene stamgroep samenzijn. In deze stamgroep zijn kinderen van groep 0-1-2. Juist het samenkomen van jongsten-
middelsten-en oudsten biedt meer mogelijkheden om te leren van elkaar. Daarbij is de beleving van iedere positie in de groep een extra ervaring. 
 

In een ritmisch dagprogramma wisselen gesprek-spel-werk-viering elkaar af.  

Wij als stamgroepleiders, gecertifieerd in het kindgericht werken: “ik wil spelen”, bieden de kinderen een rijke speelomgeving, waarin ze zichzelf mogen ontdekken en ontwikkelen.
 
 

Graag nodigen we jullie uit om een kijkje te komen nemen in onze stamgroepen. De kinderen kunnen jullie laten zien en horen hoe wij spelen en leren. Zij zijn de experts!