Schoolplan 2023-2027

Het schoolplan van 2023-2027 is nog in concept en wordt ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. Zodra deze is vastgesteld is het document hier terug te vinden.